duurzame energie groene stroom
Waar let je op bij het kiezen voor groene energie?
Gepubliceerd op: 3 augustus 2020

We worden ons er steeds meer van bewust dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de aanstaande klimaatverandering. Door te kiezen voor groene energie dragen we bij aan een gezond leefklimaat en daar hebben we allemaal baat bij.

We hebben in Nederland één stroomnet en elk huishouden is daarop aangesloten. Je ontvangt dus uit het stopcontact dezelfde stroom als de buren, ook als deze voor ‘grijze energie’ hebben gekozen en jijzelf voor de groene variant.

Kiezen voor duurzame energie

Gelukkig kiezen steeds meer Nederlanders voor duurzame energie. De Nederlandse overheid stimuleert het overstappen naar duurzame energie middels subsidieregelingen. Zo kun je met subsidie een warmtepomp of een zonneboiler aanschaffen. Deze regeling loopt op dit moment tot 31 december 2020.

Als je kiest voor duurzame energie dan kies je voor groene stroom. Deze groene energie wordt o.a. opgewekt middels zonnepanelen of windmolens. Van oudsher wordt energie opgewekt in centrales welke worden gestookt op steenkolen, aardgas of olie. Bij deze verbranding komt CO2 vrij. Je kunt op je vingers natellen dat dit niet gezond is voor onze luchtkwaliteit. Plus het feit dat deze fossiele brandstoffen niet oneindig zijn, terwijl de wind en de zon dat wel zijn.

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom wordt veel opgewekt de hierboven genoemde centrales met de kwalijke uitstoot van CO2 tot gevolg. Een andere bron van grijze stroom is kernenergie. Hierbij komen er geen schadelijke stoffen vrij, maar je houdt wel een berg radioactief afval over. Plus de stralingen van de kerncentrale die niet alleen het milieu raken maar ook een risico vormen voor de volksgezondheid.

Is groene energie altijd milieuvriendelijk?

Nee, dat is niet het geval! En dat klinkt best wel tegenstrijdig. Groene energie die wordt  opgewekt middels zonne- of windenergie is wat ons betreft de beste keus.

Als de groene stroom wordt opgewekt uit biomassa  dan is het de vraag in hoeverre het product echt milieuvriendelijk is. Zo wordt er bijvoorbeeld  hout(afval) gebruikt om zo stroom op te wekken. Het is wel groen, maar of het echt 100% duurzaam is, is maar de vraag. Het verbranden van hout levert ook luchtvervuiling op. En als er dan ook nog bossen voor gekapt moeten worden, dan zijn we op de verkeerde weg beland.

Een andere manier van het opwekken van groene stroom is het gebruik van waterkrachtcentrales. Als het een kleinschalig project is, is ook deze energie duurzaam te noemen. Als het echter om de grote centrales gaat, dan kunnen de ecosystemen en de visstand verstoord worden. En dat willen we juist liever niet.

Garantie van oorsprong

De energieproducenten die groene stroom aanbieden ontvangen een GvO (garantie van oorsprong). Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Eén GvO (is goed voor 1000 kWh) geeft aan hoe en waar deze stroom is opgewekt.

Tot slot

Voor het klimaat en ons leefmilieu moeten we de komende tijd cruciale beslissingen nemen.  De tijd dringt, hoewel er nog steeds mensen zijn die menen dat het allemaal wel meevalt. En al zou dat laatste het geval zijn (wat wij zelf zeer ernstig betwijfelen) dan nog is het investeren in groene en duurzame energie het beste cadeau wat we de toekomstige generaties kunnen geven!

 
Categorieën

Download onze app

Product van de maand
Nieuwsbrief en schema’s

Schrijf je nu in! 
* Deze velden zijn verplicht
Huishoudschema's 
Informatieve nieuwsbrieven 
Laat je huishouden op rolletjes lopen 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

X