Slim Huishouden.nl en alle onderdelen daarvan (met uitzondering van een aantal links) zijn ons eigendom. Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Slim Huishouden.nl. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Niet commerciële websites

Niet-commerciële websites mogen gedeelten van artikelen van Slim Huishouden.nl overnemen onder de voorwaarde dat bij het artikel een duidelijk zichtbare bronvermelding wordt geplaatst. De bronvermelding moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. De bronvermelding bevat onze volledige naam t.w. Slim Huishouden.nl
  2. De naam Slim Huishouden.nl is een klikbare werkende link welke verwijst naar het origineel op onze site
  3. De link en de website bevatten geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel de bezoekers als de diverse zoekmachines

Deze voorwaarden zijn van toepassing op incidentele plaatsing. Wil je meer dan zes keer per jaar een tekst van ons plaatsen dan dien je eerst contact met ons op te nemen.

Commerciële websites

Commerciële websites mogen onder dezelfde voorwaarden als de niet commerciële websites gedeeltes van artikelen overnemen aangevuld met de volgende voorwaarde:

 

  1. Bij het plaatsen van een artikel van onze website dienen wij eerst per mail te worden geïnformeerd. Je ontvangt van ons ter bevestiging een mail terug.

Beeldmateriaal

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Een deel van het fotomateriaal is door ons aangekocht. Deze foto’s mogen nimmer worden overgenomen en verder worden verspreid! Voor eigen beeldmateriaal kunnen wij een uitzondering maken. Hiervoor dien je met ons contact op te nemen. Naast het aangeschafte fotomateriaal en eigen beeldmateriaal gebruiken wij beeldmateriaal van derden aan ons ter beschikking gesteld. Mocht jij menen een recht te bezitten op een beeld op de website en staat je naam niet vermeld, neem dan contact met ons op zodat de juiste bronvermelding kan worden geplaatst. Slim Huishouden.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel verbonden zouden kunnen zijn aan beeld-, merk- en auteursrecht op materiaal welke door derden aan ons ter beschikking zijn gesteld. (derden zijn o.a. de lezers van Slim Huishouden).

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn de toestemming in te trekken. Op ons verzoek dient een artikel en de link per direct te worden verwijderd.

Uitzonderlijke gevallen kunnen zijn:

 

  1. Websites die zich bezig houden met zaken die in strijd zijn met de goede zeden, wapens en drugsgebruik e.d. stimuleren
  2. Websites die niet handelen in het belang en welzijn van mens en dier

Pin It on Pinterest

X